Zasady zapisów

Aby zapisać się na kurs należy:

Wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie oraz wpłacić zaliczkę 500 zł na poniższe konto bankowe:

Konto bankowe:

„ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji
Dominika Czerwczak
ul. Sandomierska 21/38, 85-830 Bydgoszcz

Numer rachunku: BNP PARIBAS
21 1750 0012 0000 0000 3762 1951

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje data wpłaty zaliczki. Potwierdzenie udziału w kursie zostanie przesłane drogą mailową.

UWAGA!

Pragniemy poinformować, iż firma „ACTIO” posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Osoby z każdego województwa w Polsce mające status osoby bezrobotnej mogą skorzystać z możliwości wzięcia udziału w naszych szkoleniach, dzięki finansowaniu zapewnionemu przez Urząd Pracy.

Co mówią o nas uczestnicy?

Poszerz swoją wiedzę i rozwiń umiejętnosci

Zapisz się na kurs Medycyny Ortopedycznej Cyriax'a!

ETGOM Poland

ETGOM – European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax to belgijskie stowarzyszenie, założone w 1989r. przez fizjoterapeutę Bob`a De Coninck`a.

The European Teaching Group of Orthopaedic Medicine (ETGOM) oferuje szkolenia z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które kładą szczególny nacisk przede wszystkim na myślenie klinicznie. Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Więcej informacji o ETGOM
X