Plan kursu

ZMIANA STRUKTURY KURSU OD 2019r.

Kurs CYRIAX (ETGOM) składał się do tej pory z 6 modułów (A-F).

Od nowego roku chcemy Państwu zaoferować bardziej zwarty i praktyczny kurs, dzięki któremu oszczędzicie Państwo swój czas i swoje pieniądze. Kurs będzie składał się z 4 modułów: dwóch 3- dniowych oraz dwóch 4-dniowych.

Moduł A to moduł wprowadzający do metody Cyriax, po nim będą Państwo znali najczęstsze uszkodzenia ortopedyczne kończyny górnej oraz dolnej i będą Państwo potrafili przeprowadzić ich terapię.

Moduł B+C jest to moduł, od którego również można rozpocząć naukę Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a – gdyż jest to komplementarny moduł zawierający wszelkie informacje dotyczące diagnozy i leczenia całego kręgosłupa, aczkolwiek moduł ten zawiera już wiadomości podstawowe oraz zaawansowane.

Dla tych uczestników, którzy będą chcieli uzyskać tytuł CERTYFIKOWANEGO TERAPEUTY MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ CYRIAX proponujemy dalszy program szkoleniowy – czyli moduły D+E oraz moduł F- egzamin.

Pragniemy zatem zauważyć, iż kolejność modułów nie jest obowiązkowa.

Mogą Państwo rozpocząć szkolenie od modułu A lub modułu B+C. Jedyną kolejność jaką trzeba zachować to w module D+E nie można uczestniczyć bez wcześniejszego uczestnictwa w module A.

Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

Moduł A

Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

3 dni
czas trwania
1600 zł
koszt kursu
Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

Moduł B + C

Kręgosłup lędźwiowy i stawy krzyżowo-biodrowe + Kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy, cz. zaawansowana

4 dni
czas trwania
2800 zł
koszt kursu
Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

Moduł D + E

Kończyna górna, cz. zaawansowana + Kończyna dolna, cz. zaawansowana

4 dni
czas trwania
2800 zł
koszt kursu
Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

Moduł F

Powtórka + EGZAMIN ( teoretyczny + praktyczny )

3 dni
czas trwania
1600 zł
koszt kursu
EGZAMIN
darmowe materiały dydaktyczne

Darmowe materiały dydaktyczne

Na kursie otrzymasz darmowe materiały w języku polskim, w skład których wchodzą: obszerny skrypt do każdego modułu oraz PEN-DRIVE zawierający wszystkie badania kliniczne, techniki lecznicze, a także standaryzowane Karty Badania Pacjenta.

Poszerz swoją wiedzę i rozwiń umiejętnosci

Zapisz się na kurs Medycyny Ortopedycznej Cyriax'a!

Stowarzyszenie ETGOM Poland

ETGOM – European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax to belgijskie stowarzyszenie, założone w 1989r. przez fizjoterapeutę Bob`a De Coninck`a.

The European Teaching Group of Orthopaedic Medicine (ETGOM) oferuje szkolenia z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które kładą szczególny nacisk przede wszystkim na myślenie klinicznie. Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Więcej informacji o ETGOM
X